makelaardij-witte.nl maakt gebruik van cookies.

Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Zo werkt de NVM No Risk Clausule

De NVM No-Risk clausule wordt nog steeds veel gebruikt.

De clausule wordt meestal gebruikt als een koper een nieuwe woning wil kopen, maar de koop ook wil kunnen ontbinden als zijn ‘oude’ woning niet op tijd verkocht wordt. Aangezien de verkoop nog afhankelijk blijft van de verkoop van de woning van de koper, zal de verkoper vaak ondertussen zijn eigen woning te koop aan willen blijven bieden in de hoop een ‘betere’ koper te vinden. Als de verkoper de woning tegen, in zijn ogen, gunstiger voorwaarden verkoopt mag hij de eerste koopovereenkomst ontbinden. Wel krijgt de eerste koper nog twee werkdagen de tijd om de aankoop onvoorwaardelijk te maken.

De eerste koper krijgt de keuze: doorgaan met de aankoop of de koopovereenkomst ontbinden. Als koper de keuze maakt om door te gaan met de aankoop dan moet hij de koopovereenkomst onvoorwaardelijk maken. Dit betekent dat koper afstand doet van alle ontbindende voorwaarden, waaronder de No-Risk clausule en het financieringsvoorbehoud. De NVM No-Risk clausule is een modelclausule. Uiteraard mogen partijen afwijken van de modelclausule, maar dit moet dan wel duidelijk worden afgesproken en vastgelegd. Meer informatie kunt u uiteraard bij Makelaardij Witte inwinnen.

De letterlijke tekst van de modelclaule treft u hieronder aan. 

Artikel … No-Risk clausule . Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk op ........ (datum) koper er niet in geslaagd is de onroerende zaak ………..... te ………....(aanduiding nog te verkopen onroerende zaak) onvoorwaardelijk te verkopen (buiten beschouwing wordt gelaten de mogelijkheid tot ontbinding als gevolg van de Wet voorkeursrecht gemeenten), zulks onder algemeen aanvaardbare voorwaarden en tegen een voor koper acceptabele koopsom. Koper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen teneinde tot verkoop van de hierboven vermelde onroerende zaak te geraken. Koper dient er zorg voor te dragen dat de mededeling dat de ontbinding wordt ingeroepen uiterlijk op de … werkdag na het verstrijken van deze ontbindende voorwaarde door de verkoper of diens makelaar is ontvangen.

Artikel ... (Doornummering,) Met inachtneming van het onder artikel ... (No Risk clausule) bepaalde zal verkoper de onderhavige onroerende zaak te koop blijven aanbieden. Deze koopovereenkomst kan door verkoper worden ontbonden indien voor .....(datum) verkoper met een derde een koopovereenkomst tegen in zijn ogen gunstiger voorwaarden sluit. Beroep op ontbinding dient schriftelijk via gangbare communicatiemiddelen te geschieden, waarbij de koper de gelegenheid dient te worden geboden om binnen 2 werkdagen na ontvangst van deze mededeling de verkoper of diens makelaar schriftelijk via gangbare communicatiemiddelen te informeren dat hij de onderhavige overeenkomst onvoorwaardelijk wenst te maken (buiten beschouwing wordt gelaten de mogelijkheid tot ontbinding als gevolg van de Wet voorkeursrecht gemeenten). Indien koper de onderhavige koopovereenkomst onvoorwaardelijk wenst te maken vervalt de in dit artikel opgenomen ontbindingsmogelijkheid voor verkoper. In het geval de mededeling van koper niet tijdig door de verkoper of diens makelaar wordt ontvangen zal deze koopovereenkomst zijn ontbonden.


Bron: NVM

Altijd op de hoogte blijven van ons laatste aanbod, sneak previews en interessante blogs? Like onze Facebookpagina!

Nieuwste woningen

Koraal 30
3643 BC Mijdrecht
€ 425.000 k.k.
102m² 355m³ 5 kamers
Achterbos 42
3645 CE Vinkeveen
€ 2.350 p.m. ex.
110m² 453m³ 4 kamers